Chủ nhật,  26/03/2023

Họp xem xét dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh

LSOChiều 18/10/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt Dự thảo Đề án gồm 4 phần, trong đó nêu hiện trạng, nguồn lực phát triển du lịch và những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể mà ngành du lịch Lạng Sơn cần hướng tới theo giai đoạn và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện.

Theo đó, mục tiêu của đề án là thực hiện công tác quản lý, phát triển du lịch tỉnh có hiệu quả và thống nhất trong mối liên hệ trên toàn tỉnh với các tỉnh khác trong vùng và cả nước; phấn đấu đến năm 2025, đưa Lạng Sơn trở thành một trong những trọng điểm du lịch của vùng trung du miền núi Bắc bộ và cả nước… Cụ thể, tỉnh sẽ thu hút 750 nghìn lượt khách du lịch quốc tế và 3,25 triệu lượt khách du lịch nội địa vào năm 2025; đến năm 2045 thu hút 2,7 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 8,5 triệu lượt khách du lịch nội địa, với tổng thu ước đạt 35 nghìn tỷ đồng.


Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Cuộc họp đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tập trung vào một số nội dung chính như: sắp xếp lại bố cục đề án một cách hợp lý hơn, tập trung vào phần giải pháp; đi sâu phân tích về những khó khăn trong phát triển du lịch hiện nay; đề xuất các cơ chế, chính sách và đưa ra những giải pháp cụ thể gắn phát triển du lịch với phát triển kinh tế…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đơn vị tư vấn tiếp thu góp ý của các đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện đề án, trong đó chú ý xây dựng kết cấu đề án ngắn gọn, rõ ràng, chú trọng tính ứng dụng vào thực tiễn; bổ sung và nhấn mạnh thêm sự cần thiết của đề án; đánh giá rõ thực trạng và thế mạnh du lịch, định hướng cụ thể các nhiệm vụ phát triển du lịch theo từng giai đoạn.

Đề án cần bổ sung các nhóm giải pháp như: tuyên truyền; quản lý và phát triển nguồn nhân lực; về cơ chế chính sách; tăng cường liên kết, hợp tác, hội nhập và phát triển… Hoàn chỉnh đề án trước ngày 25/10.

TUYẾT MAI