Thứ bảy,  02/07/2022

Hội thảo “Thiết kế vùng phát triển du lịch bền vững và bảo tồn di sản thiên nhiên tỉnh Lạng Sơn”

(LSO) – Sáng nay (19/12), Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phát triển du lịch tỉnh tổ chức hội thảo với đoàn công tác Trường Kỹ nghệ Quốc gia Pháp (CNAM) và Hiệp hội Công viên thiên nhiên các vùng của Pháp (FPNRE) về “Thiết kế vùng phát triển du lịch bền vững và bảo tồn di sản thiên nhiên tỉnh Lạng Sơn”.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phát triển du lịch tỉnh chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội; những tiềm năng, lợi thế của Lạng Sơn trong phát triển du lịch; thực trạng phát triển du lịch, hướng phát triển du lịch của tỉnh gắn với bảo tồn và phát triển thiên nhiên bền vững giai đoạn 2020-2030; những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trên lĩnh vực du lịch. Đồng thời nêu những khó khăn trong huy động nguồn lực để phát triển du lịch bền vững.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội thảo

Các chuyên gia đoàn công tác Pháp đã có 5 ý kiến phát biểu đánh giá về xu hướng, nêu lên giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức khai thác phục vụ khách du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch; quan điểm xây dựng đề án phát triển du lịch tỉnh; liên kết phát triển du lịch vùng theo hướng bền vững gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên…

Đại biểu một số sở, ngành, huyện, thành phố và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã tham luận, bày tỏ mong muốn dự án phát triển du lịch tỉnh sớm được đoàn công tác Pháp quan tâm giúp đỡ để ngành du lịch tỉnh phát triển ngang tầm với vị thế và tiềm năng của tỉnh.

Kết luận buổi hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn đoàn chuyên gia Pháp và mong muốn đoàn quan tâm hợp tác,  giúp đỡ tỉnh một số vấn đề trọng tâm như: xây dựng ý tưởng để phát triển thành dự án, góp ý cho dự án phát triển du lịch của tỉnh theo hướng bền vững.

Đồng chí mong muốn phía đối tác của Pháp giúp tỉnh phát triển du lịch vùng theo xu hướng gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, gắn với bảo tồn thực vật – động vật, cảnh quan môi trường; xây dựng đề án di sản Công viên Địa chất toàn cầu Núi mây Lạng Sơn; xây dựng dự án phát triển du lịch theo hướng thu hút đa dạng nguồn lực, nhiều thành phần tham gia; trong đó chú ý thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào du lịch.

BCĐ phát triển du lịch tỉnh giao Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ngành, các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp tốt với Trường Kỹ nghệ và Hiệp hội Công viên thiên nhiên các vùng của Pháp trong việc xây dựng dự án phát triển du lịch.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh sẽ phối hợp có hiệu quả với các đơn vị của Pháp trong phát triển du lịch. Phía các chuyên gia của Pháp cam kết sẽ giúp đỡ tỉnh Lạng Sơn trong xây dựng đề án phát triển du lịch và xúc tiến kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực du lịch theo hướng bền vững và bảo tồn di sản thiên nhiên.

Trước đó, ngày 17 và 18/12, đoàn chuyên gia Pháp cùng với đại diện một số sở, ngành có liên quan đã khảo sát thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

PHAN CẦU