Thứ bảy,  12/06/2021

Covid-19 làm giảm 55,8% lượng khách quốc tế

Sáng 29-6, Tổng cục Thống kê cho biết, do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tính chung sáu tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 3,7 triệu lượt người, giảm 55,8% so với cùng kỳ năm trước.

Covid-19 làm giảm 55,8% lượng khách quốc tế

Trong đó, chủ yếu là khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 3 triệu lượt người, giảm 54,3%; bằng đường bộ đạt gần 600 nghìn lượt người và giảm 66,8%; bằng đường biển đạt hơn 144 nghìn lượt người, tăng 3,7%.

Trong sáu tháng đầu năm, khách đến từ châu Á đạt hơn 2,7 triệu lượt người, chiếm 72,9% tổng số khách quốc tế đến nước ta, giảm 58,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều giảm mạnh.

Khách đến từ châu Âu ước tính đạt hơn 666 nghìn lượt người, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến từ châu Mỹ ước tính đạt hơn 234 nghìn lượt người, giảm 54,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là khách đến từ Hoa Kỳ đạt 172,8 nghìn lượt người, giảm 56%.

Khách đến từ châu Đại Dương đạt hơn 102 nghìn lượt người, giảm 54,4%.

Khách đến từ châu Phi đạt 12,1 nghìn lượt người, giảm 46,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Nhandan