Thứ hai,  04/12/2023

Tổng kết dự án giáo dục thanh thiếu niên thúc đẩy du lịch trải nhiệm ở khu vực nông thôn


Đoàn viên, thiếu niên xã Bắc Quỳnh chia sẻ kinh nghiệm quảng bá du lịch huyện Bắc Sơn sau khi tham gia dự án

– Ngày 25/8, Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, Huyện đoàn Bắc Sơn phối hợp với Văn phòng JICA Việt Nam và Trường Đại học Yamanashi Nhật Bản tổ chức tổng kết Dự án xây dựng chương trình giáo dục thanh thiếu niên nhằm mục đích thúc đẩy du lịch trải nghiệm ở khu vực nông thôn ở huyện Bắc Sơn. Dự lễ tổng kết có đại biểu Văn Phòng JICA; Trường Đại học Yamanashi Nhật Bản; Trung ương Đoàn; các tỉnh, thành Đoàn; các sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện và đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

Dự án xây dựng chương trình giáo dục thanh thiếu niên nhằm mục đích thúc đẩy du lịch trải nghiệm ở khu vực nông thôn ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn được triển khai từ tháng 4/2021. Đây là Dự án được Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, uỷ thác cho Trường Đại học tỉnh Yamanashi, Nhật Bản thực hiện. Tại Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và nhà tài trợ tổ chức thực hiện dự án tại xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn. Trong 2 năm triển khai dự án, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn xã được tham gia các hoạt động tập huấn, hướng dẫn nghiên cứu tiềm năng du lịch của huyện, xây dựng các hành trình khám phá, sáng tạo phim ngắn quảng bá du lịch Bắc Sơn, kỹ năng dẫn đoàn… tại xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn (Việt Nam) và tại Nhật Bản. Kết quả, dự án đã xây dựng được mô hình du lịch trải nghiệm ở xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn; xây dựng được kế hoạch hành động cho đoàn thanh niên và cơ quan giáo dục liên quan để thúc đẩy du lịch trải nghiệm; chia sẻ giữa Việt Nam và Nhật Bản về những chương trình giáo dục du lịch nhằm hướng tới giải quyết các vấn đề khu vực. Qua công tác triển khai dự án, đoàn viên, thanh thiếu niên có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong việc bảo tồn và phát triển du lịch địa phương.


Ban tổ chức chương trình trao giải cho đoàn viên tham gia C
uộc thi Sáng tạo du lịch Bắc Quỳnh

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức chương trình đã trao giải cuộc thi Sáng tạo du lịch Bắc Quỳnh cho 9 đội thi. Trong khuôn khổ chương trình tổng kết các đại biểu được tham gia hành trình (tour) du lịch được thiết kế và hướng dẫn bởi các thí sinh trong cuộc thi Sáng tạo du lịch Bắc Quỳnh.

HOÀNG VƯƠNG