Chủ nhật,  20/06/2021

Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống quản lý kỹ năng nghề

Chương trình hợp tác xây dựng hệ thống quản lý kỹ năng nghề quốc gia tại Việt Nam (QS-Net) sẽ tạo cú huých để hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có sự đột phá mới, tạo cơ sở vững chắc trong việc chuẩn hóa chất lượng lao động.

Những công nghệ mới sẽ được áp dụng trong việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Ngày 6/11, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) Nguyễn Hồng Minh và Phó Chủ tịch Cơ quan phát triển nguồn nhân lực (HRD) Hàn Quốc Mu Jang Byun ký thỏa thuận hợp tác về xây dựng hệ thống quản lý kỹ năng nghề quốc gia tại Việt Nam (QS-Net).

Theo đó, Hàn Quốc sẽ giúp Việt Nam tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, những công nghệ mới trong lĩnh vực đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở Việt Nam.

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh cho biết, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia và hình thành hệ thống đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia trên cơ sở quy định tại Luật Dạy nghề năm 2005, Luật Việc làm năm 2013, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế để tiếp tục phát triển hệ thống này.

Đến nay, Bộ đã cấp giấy chứng nhận hoạt động cho 41 tổ chức đánh giá phân bổ ở các vùng kinh tế trọng điểm; tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho gần 55.000 lượt người lao động. Tuy nhiên, việc đầu tư công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành hệ thống đánh giá chưa được áp dụng, gây tốn kém, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh đánh giá, cấp chứng chỉ cho người lao động đang ngày càng tăng.

Kết quả của chương trình hợp tác xây dựng hệ thống quản lý kỹ năng nghề quốc gia tại Việt Nam (QS-Net) sẽ tạo cú huých để hệ thống đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia có sự đột phá mới, tạo cơ sở vững chắc trong việc chuẩn hóa chất lượng lao động, thúc đẩy phát triển, tăng trưởng kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian tới. Đây cũng là cơ sở để Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và HRD tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm sớm thiết lập hệ thống quản lý thông tin hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở Việt Nam.

Hệ thống hình thành sẽ giúp tăng cường việc quản lý, thống kê thực trạng nguồn nhân lực, đánh giá, dự báo kỹ năng trên cơ sở đó để hoạch định, xây dựng chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và những lĩnh vực liên quan khác.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Quân, Chính phủ Việt Nam đang trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, trong đó có những điều khoản quy định về việc sử dụng lao động qua đào tạo; vấn đề quyền lợi của người lao động, doanh nghiệp; trách nhiệm, nghĩa vụ của Chính phủ, doanh nghiệp, người lao động trong việc đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực.

Sắp tới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu trình Chính phủ ban hành các quyết định quan trọng liên quan đến vấn đề sử dụng lao động qua đào tạo, trong đó, có việc đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề cho người lao động. Bộ đang khẩn trương cho ra mắt trang thông tin điện tử cho phép người dùng truy cập, kiểm tra thông tin liên quan đến văn bằng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp từ sơ cấp đến cao đẳng, hướng đến thị trường lao động phát triển lành mạnh, có nguồn nhân lực chất lượng cao, tránh hiện tượng làm giả giấy tờ, văn bằng.

Theo Chinhphu