Thứ ba,  22/06/2021

Dự kiến có sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 trước 30- 6- 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cho biết, việc thẩm định sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đang được tiến hành các bước, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30-6-2020.

Dự kiến có sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 trước 30- 6- 2020

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT, Giám đốc RGEP

 

Ngày 25-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GĐ và ĐT) cho biết đã tổ chức khai mạc đợt đánh giá của Ngân hàng Thế giới với dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP). Trong Báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện dự án, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT, Giám đốc RGEP cho biết, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình 27 môn học/hoạt động giáo dục đã được Bộ GD-ĐT ban hành từ năm 2018.

Chương trình Tiếng dân tộc thiểu số cũng được Bộ từng bước triển khai. Theo đó, từ tháng 7-2019, Bộ GD-ĐT đã ra thông báo xây dựng chương trình Tiếng dân tộc thiểu số, ban hành Kế hoạch xây dựng chương trình này và hoàn thành tuyển chọn tác giả của tám chương trình Tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Sáng 25-11, chương trình tập huấn – hội thảo với 24 tác giả đã được tổ chức. Dự kiến giữa năm 2020, tám chương trình Tiếng dân tộc thiểu số sẽ được ban hành.

Về việc bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, tính đến ngày 15-11, đã có 200 báo cáo viên nguồn; 800 giảng viên sư phạm chủ chốt; 1.028 cán bộ quản lý sở/phòng GD-ĐT; 640 giáo viên Lịch sử là Tổ trưởng chuyên môn đã được bồi dưỡng về chương trình giáo dục phổ thông mới. Hơn 6.300 tổ trưởng chuyên môn đang được bồi dưỡng và dự kiến trước ngày 15-12 sẽ hoàn thành.

Với cấu phần hỗ trợ biên soạn và thực hiện sách giáo khoa theo chương trình mới, hiện nay Bộ GD-ĐT đã thẩm định xong và ban hành danh mục 32 sách giáo khoa của tám môn học và hoạt động giáo dục của lớp 1.

“Việc thẩm định sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đang được Bộ GD-ĐT tiến hành các bước và cố gắng hoàn thành trước ngày 30-6-2020” – ông Thành cung cấp thông tin. Về công tác tổ chức cung cấp sách giáo khoa lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho các trường vùng khó khăn; chuyển đổi sách giáo khoa sang chữ nổi Braille cung cấp cho học sinh khiếm thị cả nước; dịch song ngữ tiếng Việt – tiếng dân tộc thiểu số môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1, Bộ GD-ĐT đều đã ban hành kế hoạch và từng bước triển khai.

Theo Nhandan