Thứ hai,  14/06/2021

ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo tiếp nhận du học sinh bị ảnh hưởng Covid-19

(Ảnh minh họa)

Để hỗ trợ du học sinh Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập tại các trường trong nước, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức thông báo tiếp nhận các du học sinh Việt Nam có nhu cầu và đủ điều kiện học tập vào các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của Nhà trường.

Hiện tại, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đang triển khai 15 chương trình liên kết đào tạo quốc tế ở tất cả các bậc đào tạo: đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Ở bậc đại học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân liên kết đào tạo với bảy đối tác nước ngoài (chín chương trình); Ở bậc sau đai học, trường liên kết đào tạo với sáu đối tác nước ngoài (sáu chương trình).

Việc tiếp nhận sẽ dựa trên kết quả học tập, số tín chỉ du học sinh đã tích lũy trong thời gian học ở nước ngoài để xem xét miễn giảm hoặc học bổ sung tín chỉ, học phần cho người học theo các quy định hiện hành.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học, yêu cầu các nhà trường xem xét, tiếp nhận các du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế có nhu cầu, có đủ điều kiện tiếp tục học tập vào các chương trình đào tạo quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh, các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

Quá trình này cần phù hợp với điều kiện tuyển sinh và năng lực đào tạo của trường. Người học được tiếp nhận phải đáp ứng yêu cầu đầu vào không thấp hơn điều kiện trúng tuyển chương trình đào tạo tương ứng của trường xin chuyển đến.

Theo Nhandan