Chủ nhật,  11/04/2021

Chủ động triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6

– Thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về quy định lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT đã chủ động tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến góp ý lựa chọn SGK lớp 2 và lớp 6 cho hội đồng chọn sách của tỉnh.

Nếu như năm học 2020-2021, các nhà trường được tự quyết định lựa chọn sách giáo khoa để giảng dạy, thì theo quy định tại Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông, thì từ năm học 2021-2022, thẩm quyền chọn sách thuộc về UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Danh mục SGK được đề xuất lựa chọn gồm 32 SGK lớp 2, với 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, cùng SGK môn tự chọn Tiếng Anh; 40 SGK lớp 6 của 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT và các giáo viên cốt cán tham dự hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 2

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng nghiên cứu và lựa chọn SGK lớp 2, lớp 6, UBND tỉnh đã ban hành “Tiêu chí lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ năm học 2021 – 2022” (Quyết định số 675/QĐ-UBND, ngày 23/3/2021). Theo đó, việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh dựa trên 2 tiêu chí: phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Ông Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã ban hành các công văn hướng dẫn quy trình lựa chọn SGK lớp 2, lớp 6 tới các đơn vị, trường học để lấy ý kiến đề xuất lựa chọn SGK của từng đơn vị. Cùng đó, sở phối hợp với các Nhà xuất bản tổ chức hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK cho cán bộ, giáo viên. Đây là những bước chuẩn bị cần thiết để các đơn vị tiếp cận, cân nhắc, từ đó lựa chọn, đề xuất những bộ SGK phù hợp, hiệu quả nhất với điều kiện giảng dạy thực tế của địa phương, đơn vị mình.

Sau khi có văn bản chỉ đạo của ngành, từ đầu tháng 3/2021, trên cơ sở các bộ SGK từng môn học đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt, các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức nghiên cứu, đề xuất ý kiến về chọn SGK của nhà trường. Thầy Lê Minh Thắng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học – THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lạng Sơn cho biết: Từ đầu năm 2021, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung về quy định lựa chọn SGK đến toàn thể cán bộ, giáo viên. Cùng đó, nhà trường lập danh sách toàn bộ giáo viên lớp 2, lớp 6 để tham gia hội thảo sách, lấy ý kiến lựa chọn SGK gửi phòng GD&ĐT thành phố theo quy định.

Được biết, đối với lớp 2, mỗi môn: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm có 3 SGK được phê duyệt; môn tự chọn Tiếng Anh có 8 SGK. Đối với lớp 6, mỗi môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm và Hướng nghiệp có 3 SGK; môn Tin học có 2 SGK và Tiếng Anh có 8 SGK được phê duyệt.

Ông Đường Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tràng Định cho biết: Qua nghiên cứu dựa trên các tiêu chí và thực tiễn giáo dục địa phương, các trường khối THCS đề xuất lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” cho tất cả các môn học (môn Tiếng Anh là bộ Tiếng Anh 6 tập 1, 2); đối với chương trình SGK lớp 2, 26/26 đơn vị trường có lớp tiểu học chọn các môn học và hoạt động giáo dục của bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, môn Tiếng Anh 26/26 đơn vị lựa chọn Tiếng Anh 2 (Phonics-smart ) của nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Việc lựa chọn SGK đối với lớp 2, lớp 6 năm nay, công tác đọc, nghiên cứu để đề xuất lựa chọn sách của các trường được giảm nhẹ so với năm ngoái. Bởi năm ngoái, chương trình lớp 1 có 5 bộ SGK để các trường lựa chọn. Năm nay, SGK của lớp 2 và lớp 6 chỉ còn 3 bộ. Hiện nay, các đơn vị trường học đã hoàn thiện việc đề xuất ý kiến lựa chọn SGK cho phòng GD&ĐT để tổng hợp, báo cáo Sở GD&ĐT. Từ đó, Sở GD&ĐT báo cáo Hội đồng lựa chọn SGK cấp tỉnh, tổ chức họp để có phương án chọn SGK cuối cùng, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt ban hành danh mục SGK lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Đầu tháng 3/2021, đối với cấp tiểu học, Sở GD&ĐT  giới thiệu SGK đã tổ chức được 3 cuộc hội thảo với trên 5.000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên tham gia; cấp THCS tổ chức được 2 cuộc với hơn 6.000 lượt giáo viên dạy lớp 6 được nghe phổ biến, giới thiệu đầy đủ về các bộ SGK chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 6. Qua đó, bảo đảm 100% giáo viên dạy học lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 đều được giới thiệu, tìm hiểu về các bộ SGK này.
HOÀNG TÙNG