Thứ ba,  15/06/2021

Sửa đổi, bổ sung 19 nội dung Quy chế thi tốt nghiệp THPT

Ngày 12- 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố Dự thảo thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Theo đó, có 19 điểm được bổ sung, sửa đổi, trong đó có một số nội dung đáng chú ý về hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo và thanh tra thi.Điều 10 của Quy chế hiện hành “Tổ chức thi theo cụm trường” được sửa đổi thành “Tổ chức hội đồng coi thi” do không bắt buộc phải tổ chức thi theo cụm trường, giao quyền chủ động cho giám đốc sở GDĐT.Trong in sao đề thi, mở rộng thành phần tham gia làm thư ký và ủy viên Hội đồng in sao đề thi bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: ngoài cán bộ, giáo viên, dự thảo đề xuất thêm thành phần là nhân viên.Về Hội đồng chấm thi, bỏ chấm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh. Giao quyền chủ động cho các sở GDĐT. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng chấm thi...

Ngày 12- 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố Dự thảo thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Theo đó, có 19 điểm được bổ sung, sửa đổi, trong đó có một số nội dung đáng chú ý về hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo và thanh tra thi.

Điều 10 của Quy chế hiện hành “Tổ chức thi theo cụm trường” được sửa đổi thành “Tổ chức hội đồng coi thi” do không bắt buộc phải tổ chức thi theo cụm trường, giao quyền chủ động cho giám đốc sở GDĐT.
Trong in sao đề thi, mở rộng thành phần tham gia làm thư ký và ủy viên Hội đồng in sao đề thi bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: ngoài cán bộ, giáo viên, dự thảo đề xuất thêm thành phần là nhân viên.
Về Hội đồng chấm thi, bỏ chấm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh. Giao quyền chủ động cho các sở GDĐT. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng chấm thi tốt nghiệp phổ thông (sau đây gọi là Hội đồng chấm thi); trong đó, mỗi môn tự luận có 2 tổ chấm thi, bảo đảm giáo viên không chấm bài thi tự luận của học sinh trường phổ thông mình giảng dạy.
Các Hội đồng coi thi bàn giao trực tiếp bài thi, hồ sơ coi thi cho Hội đồng chấm thi không qua sở GDĐT. Hội đồng chấm thi giao nộp đầy đủ hồ sơ chấm thi và bài thi đã chấm cho Sở Giáo dục và Đào tạo; Xét duyệt và đề nghị công nhận tốt nghiệp cho thí sinh.
Về phúc khảo bài thi, vì bỏ chấm chéo bài thi tự luận giữa các tỉnh nên Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đến Hội đồng phúc khảo toàn bộ danh sách và đơn xin phúc khảo bài thi.
Hội đồng phúc khảo có một bộ phận làm phách bài thi tự luận, độc lập với các tổ chấm thi. Hội đồng phúc khảo có một tổ chấm trên máy bài thi của các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm và bộ phận giám sát trực tiếp, liên tục, thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn chấm thi trắc nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hội đồng phúc khảo lập các biên bản, danh sách học sinh thay đổi điểm được hoặc không được công nhận tốt nghiệp, chuyển xếp loại tốt nghiệp do phúc khảo và chuyển cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
Để tăng cường khả năng báo cáo nhanh, hiệu quả của Hội đồng coi thi, dự thảo đề xuất bố trí tại mỗi Hội đồng coi thi một điện thoại bàn (có loa ngoài) và một máy vi tính để bàn (nếu có) có khả năng kết nối mạng Internet qua đường truyền ADSL để sử dụng trong các ngày thi. Điện thoại và máy vi tính để chung tại một phòng; Chủ tịch Hội đồng coi thi quy định việc giám sát và chịu trách nhiệm về việc sử dụng điện thoại và máy vi tính này.
Về thanh tra thi tốt nghiệp, bỏ thanh tra ủy quyền của Bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tự thành lập các đoàn thanh tra. Có thể tăng cường cán bộ, giảng viên của các trường ĐH, CĐ làm công tác thanh tra thi. Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập đoàn thanh tra thi tại địa phương để giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế trong tất cả các khâu của kỳ thi.
Trong trường hợp cần thiết, tham mưu cho Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để huy động cán bộ, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tham gia công tác thanh tra kỳ thi tại địa phương.
Theo Nhandan