Thứ sáu,  14/05/2021

Sẽ có thêm chính sách ưu đãi cho HS trường chuyên

Học sinh chuyên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế được ưu tiên xét tuyển vào đại học hoặc cử đi đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, học sinh (HS) trường chuyên được hưởng chính sách học bổng khuyến khích học tập và chế độ khen thưởng đối với HS đoạt giải trong các kỳ thi HS giỏi, các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp địa phương, quốc gia, quốc tế theo quy định.Ngoài việc áp dụng chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cơ sở giáo dục đại học có trường chuyên có thể quy định bổ sung chế độ học bổng, khen thưởng đối với HS đạt kết quả xuất sắc trong học tập, rèn luyện, có thành tích trong các kỳ thi HS giỏi, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.Đây là những chính sách ưu đãi dành cho HS trường chuyên mà Bộ GD-ĐT sẽ dự kiến đưa vào...

Học sinh chuyên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế được ưu tiên xét tuyển vào đại học hoặc cử đi đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh đó, học sinh (HS) trường chuyên được hưởng chính sách học bổng khuyến khích học tập và chế độ khen thưởng đối với HS đoạt giải trong các kỳ thi HS giỏi, các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp địa phương, quốc gia, quốc tế theo quy định.
Ngoài việc áp dụng chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và cơ sở giáo dục đại học có trường chuyên có thể quy định bổ sung chế độ học bổng, khen thưởng đối với HS đạt kết quả xuất sắc trong học tập, rèn luyện, có thành tích trong các kỳ thi HS giỏi, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế.
Đây là những chính sách ưu đãi dành cho HS trường chuyên mà Bộ GD-ĐT sẽ dự kiến đưa vào quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.


Học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế trong lễ khai giảng năm học mới 2011-2012. (Ảnh: Đại Dương)
Theo bản dự thảo mà Bộ GD-ĐT công bố, ngoài HS chuyên thì cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cũng được hưởng chính sách ưu đãi. Cụ thể: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường chuyên, theo nhiệm vụ được giao, được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước. Cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích cao trong việc đào tạo HS năng khiếu được ưu tiên xét nâng lương, xét thi nâng ngạch lương, cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài.
Bộ GD-ĐT cũng cho biết, mục tiêu của trường chuyên là phát hiện, đào tạo những HS có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập thành người có lòng yêu nước, tinh thần vượt khó, tự hào, tự tôn dân tộc; có nền tảng kiến thức vững vàng; có khả năng tự học, tự nghiên cứu khoa học và sáng tạo; có sức khỏe tốt để tiếp tục đào tạo thành nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
Số lớp của từng môn chuyên, số HS của mỗi lớp chuyên do cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên quyết định trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng và đề nghị của hiệu trưởng trường chuyên. Mỗi lớp chuyên có không quá 35 HS.
Ngoài các lớp chuyên, trường chuyên có thể có một số lớp không chuyên, tổng số HS không chuyên không quá 20% tổng số HS của trường. Mỗi lớp không chuyên có không quá 45 HS.
Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất một trường chuyên với tổng số HS chuyên chiếm tối thiểu khoảng 2% số HS THPT của tỉnh, thành phố đó.
Trong bản dự thảo mới này một lần nữa Bộ GD-ĐT tái khẳng định, trường chuyên được thực hiện các chính sách của Nhà nước áp dụng đối với trường THPT, trường chuyên biệt và các chính như: Được ưu tiên bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo đủ định mức, đạt tiêu chuẩn quy định; Được ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại; được liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu khoa học có chất lượng cao trong nước và nước ngoài; được mời chuyên gia trong, ngoài nước thỉnh giảng, bồi dưỡng chuyên môn, hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho cán bộ quản lý, giáo viên và HS…


Theo Dantri