Chủ nhật,  09/05/2021

Năm 2012 tuyển mới 576 nghìn sinh viên đại học, cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2012, dự kiến chỉ tiêu tuyển mới đào tạo hệ chính quy đại học, cao đẳng của cả nước là 576 nghìn sinh viên. Trong đó, nhóm ngành kỹ thuật công nghệ có 172.800 chỉ tiêu; ngành kinh tế - tài chính - ngân hàng 184.300 chỉ tiêu; ngành sư phạm 54.600 chỉ tiêu; ngành khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn 51.800 chỉ tiêu; ngành nông, lâm, ngư nghiệp 43.200 chỉ tiêu; ngành y dược 40.300 chỉ tiêu và nghệ thuật - thể dục thể thao 29 nghìn chỉ tiêu.Chỉ tiêu đào tạo sau đại học năm 2012 dự kiến cũng tăng hơn so năm trước, trình độ tiến sĩ là 3.900 chỉ tiêu, trình độ thạc sĩ 50 nghìn chỉ tiêu và chuyên khoa là 4.000 chỉ tiêu; đối với hệ trung cấp là 300 nghìn chỉ tiêu, các trường tự xác định chỉ tiêu theo tiêu chí sinh viên chính quy/giảng viên cơ hữu và diện tích sàn xây dựng/sinh viên chính quy.Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị các trường lưu ý quy mô sinh viên chỉ tính số sinh viên chính quy; chỉ tính giảng...
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2012, dự kiến chỉ tiêu tuyển mới đào tạo hệ chính quy đại học, cao đẳng của cả nước là 576 nghìn sinh viên. Trong đó, nhóm ngành kỹ thuật công nghệ có 172.800 chỉ tiêu; ngành kinh tế – tài chính – ngân hàng 184.300 chỉ tiêu; ngành sư phạm 54.600 chỉ tiêu; ngành khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn 51.800 chỉ tiêu; ngành nông, lâm, ngư nghiệp 43.200 chỉ tiêu; ngành y dược 40.300 chỉ tiêu và nghệ thuật – thể dục thể thao 29 nghìn chỉ tiêu.

Chỉ tiêu đào tạo sau đại học năm 2012 dự kiến cũng tăng hơn so năm trước, trình độ tiến sĩ là 3.900 chỉ tiêu, trình độ thạc sĩ 50 nghìn chỉ tiêu và chuyên khoa là 4.000 chỉ tiêu; đối với hệ trung cấp là 300 nghìn chỉ tiêu, các trường tự xác định chỉ tiêu theo tiêu chí sinh viên chính quy/giảng viên cơ hữu và diện tích sàn xây dựng/sinh viên chính quy.

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị các trường lưu ý quy mô sinh viên chỉ tính số sinh viên chính quy; chỉ tính giảng viên cơ hữu, được quy đổi về cùng trình độ đào tạo đối với từng bậc đào tạo; chỉ tiêu vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng hai được xác định bằng khoảng 50% so chỉ tiêu chính quy; các trường đại học không đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp.

Theo Nhandan