Thứ tư,  12/05/2021

Thái Nguyên: Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục

Ngày 4- 1, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2011-2020.Mục tiêu của Đề án, nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ một cách đồng bộ và hệ thống trong các cơ sở giáo dục. Thực hiện đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học để đến năm 2020 nâng cao rõ rệt trình độ ngoại ngữ cho học sinh phổ thông.Để đạt mục tiêu trên, chương trình dạy học ngoại ngữ 10 năm sẽ bắt đầu từ lớp 3. Môn ngoại ngữ trở thành môn bắt buộc ở tất cả các cấp học phổ thông.Về giảng dạy, tỉnh Thái Nguyên sẽ cho rà soát lại toàn bộ đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ để kiểm tra đánh giá chất lượng. Những trường hợp chưa cập chuẩn cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Số giáo viên tuyển dụng mới theo tiêu chuẩn của Đề án phải bảo đảm chất lượng.Đối với số giáo viên yếu...

Ngày 4- 1, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2011-2020.

Mục tiêu của Đề án, nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ một cách đồng bộ và hệ thống trong các cơ sở giáo dục. Thực hiện đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học để đến năm 2020 nâng cao rõ rệt trình độ ngoại ngữ cho học sinh phổ thông.

Để đạt mục tiêu trên, chương trình dạy học ngoại ngữ 10 năm sẽ bắt đầu từ lớp 3. Môn ngoại ngữ trở thành môn bắt buộc ở tất cả các cấp học phổ thông.

Về giảng dạy, tỉnh Thái Nguyên sẽ cho rà soát lại toàn bộ đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ để kiểm tra đánh giá chất lượng. Những trường hợp chưa cập chuẩn cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. Số giáo viên tuyển dụng mới theo tiêu chuẩn của Đề án phải bảo đảm chất lượng.

Đối với số giáo viên yếu về chuyên môn ngoại ngữ, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao sẽ bố trí công việc khác hoặc xem xét thực hiện theo Luật Cán bộ- Công chức.

Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm học 2018 – 2019, tất cả các trường tiểu học và năm học 2020 – 2021, tất cả các trường THCS, THPT dạy và học ngoại ngữ.

Theo Nhandan