Thứ hai,  17/05/2021

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, tạo bước đột phá về đào tạo nghề

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, mỗi năm giải quyết việc làm cho 600.000 thanh niên, trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm. Đến năm 2020, có ít nhất 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình. Có 80% thanh niên đạt trình độ học vấn THPT và tương đương; đạt 450 SV trên 1 vạn dân; 70% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp. Đồng thời, hằng năm có ít nhất 20% cán bộ, công chức trẻ cấp xã được bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước; 500.000 thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 300.000 thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số được tư vấn pháp luật. Để đạt...

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, mỗi năm giải quyết việc làm cho 600.000 thanh niên, trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm.

Đến năm 2020, có ít nhất 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình. Có 80% thanh niên đạt trình độ học vấn THPT và tương đương; đạt 450 SV trên 1 vạn dân; 70% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp.

Đồng thời, hằng năm có ít nhất 20% cán bộ, công chức trẻ cấp xã được bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước; 500.000 thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 300.000 thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số được tư vấn pháp luật.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra một loạt các giải pháp, trong đó có việc tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng bồi dưỡng năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên; xây dựng quy hoạch các Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

Đồng thời, tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho thanh niên từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; ưu tiên dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, nữ thanh niên, thanh niên khuyết tật và thanh niên vùng đô thị hóa.

Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ. Ban hành chính sách để thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học tình nguyện đến công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Theo Dangcongsan.vn