Thứ sáu,  14/05/2021

TP Hồ Chí Minh: 24 Ký túc xá sinh viên đạt chuẩn văn hóa

Ngày 6-1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết năm năm phong trào xây dựng Ký túc xá (KTX) sinh viên đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2006-2010 và định hướng phát triển 2011-2015.Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện có 31 KTX của 55 trường ĐH, 25 trường Cao đẳng có đăng ký xây dựng KTX sinh viên đạt chuẩn văn hóa với khoảng 20.500 sinh viên, đến nay đã có 24/31 KTX đạt chuẩn văn hóa, xây dựng được 230 câu lạc bộ, đội nhóm văn hóa, văn nghệ, thể thao, ngoại ngữ.Việc hình thành KTX đều gắn kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tổ chức nhiều hoạt động khác tạo môi trường, sân chơi cho sinh viên ở KTX. Tuy nhiên, một số KTX đang xuống cấp trầm trọng, lượng sinh viên quá tải không bảo đàm điều kiện vệ sinh môi trường, điều kiện sống, sinh hoạt của sinh viên và tình hình tệ nạn xã hội phức tạp ảnh hưởng đến sinh viên ở các KTX.Hội nghị đã đề ra nhiều...

Ngày 6-1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết năm năm phong trào xây dựng Ký túc xá (KTX) sinh viên đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2006-2010 và định hướng phát triển 2011-2015.

Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện có 31 KTX của 55 trường ĐH, 25 trường Cao đẳng có đăng ký xây dựng KTX sinh viên đạt chuẩn văn hóa với khoảng 20.500 sinh viên, đến nay đã có 24/31 KTX đạt chuẩn văn hóa, xây dựng được 230 câu lạc bộ, đội nhóm văn hóa, văn nghệ, thể thao, ngoại ngữ.
Việc hình thành KTX đều gắn kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và tổ chức nhiều hoạt động khác tạo môi trường, sân chơi cho sinh viên ở KTX. Tuy nhiên, một số KTX đang xuống cấp trầm trọng, lượng sinh viên quá tải không bảo đàm điều kiện vệ sinh môi trường, điều kiện sống, sinh hoạt của sinh viên và tình hình tệ nạn xã hội phức tạp ảnh hưởng đến sinh viên ở các KTX.
Hội nghị đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng KTX sinh viên đạt chuẩn văn hóa, đa dạng các giải pháp và mô hình xây dựng và tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình mới, nâng cấp cơ sở vật chất. Phấn đấu đến cuối năm 2015 có 80% KTX sinh viên đạt chuẩn đơn vị văn hóa theo tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2011-2015.

Theo Nhandan