Thứ tư,  12/05/2021

Tập trung tổ chức tốt kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông

Để tập trung tổ chức tốt kỳ thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia THPT năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) yêu cầu giám đốc các Sở GD và ĐT, giám đốc các đại học (ĐH), hiệu trưởng các trường ĐH có trường THPT chuyên, hiệu trưởng trường phổ thông vùng cao Việt Bắc hướng dẫn và tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia kỳ thi để bảo đảm tổ chức thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.Ngoài ra, rà soát công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy tính, máy in, văn phòng phẩm..., phục vụ tổ chức thi tại các hội đồng coi thi. Bên cạnh đó tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát tất cả các khâu của quy trình tổ chức thi: lập đội tuyển, tập huấn đội tuyển, coi thi... Kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy chế thi và các biểu hiện tiêu cực của tập thể, cá nhân theo đúng quy định. Tuyệt đối không...

Để tập trung tổ chức tốt kỳ thi học sinh giỏi (HSG) quốc gia THPT năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) yêu cầu giám đốc các Sở GD và ĐT, giám đốc các đại học (ĐH), hiệu trưởng các trường ĐH có trường THPT chuyên, hiệu trưởng trường phổ thông vùng cao Việt Bắc hướng dẫn và tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia kỳ thi để bảo đảm tổ chức thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.
Ngoài ra, rà soát công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy tính, máy in, văn phòng phẩm…, phục vụ tổ chức thi tại các hội đồng coi thi. Bên cạnh đó tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát tất cả các khâu của quy trình tổ chức thi: lập đội tuyển, tập huấn đội tuyển, coi thi… Kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy chế thi và các biểu hiện tiêu cực của tập thể, cá nhân theo đúng quy định. Tuyệt đối không cử những người tham gia tập huấn, luyện thi cho các đội tuyển dưới bất kỳ hình thức nào đảm nhận công tác chuyên môn của kỳ thi.


Theo Nhandan