Thứ sáu,  07/05/2021

Học viện Quốc phòng: Bế giảng lớp chỉ huy tham mưu cao cấp

Sáng 12-1, Học viện Quốc phòng đã tổ chức lễ bế giảng lớp chỉ huy tham mưu cao cấp binh chủng hợp thành khóa 32, lớp tham mưu chiến dịch – chiến lược khóa 9. Tới dự có Trung tướng, Tiến sĩ Phạm Xuân Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.Tại lễ bế giảng, Học viện Quốc phòng đã trao bằng Tiến sĩ cho 13 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án. Sau gần 5 tháng đào tạo, các học viên của lớp chỉ huy tham mưu cao cấp binh chủng hợp thành khóa 32, lớp tham mưu chiến dịch – chiến lược khóa 9 đã hoàn thành khóa học theo đúng kế hoạch với kết quả 100% học viên đạt khá giỏi. Tại khóa học, ngoài những kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, một số vấn đề cơ bản về lý luận công tác Đảng, công tác chính trị…học viên đã có cơ hội nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về QP-AN, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng...

Sáng 12-1, Học viện Quốc phòng đã tổ chức lễ bế giảng lớp chỉ huy tham mưu cao cấp binh chủng hợp thành khóa 32, lớp tham mưu chiến dịch – chiến lược khóa 9. Tới dự có Trung tướng, Tiến sĩ Phạm Xuân Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại lễ bế giảng, Học viện Quốc phòng đã trao bằng Tiến sĩ cho 13 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án.

Sau gần 5 tháng đào tạo, các học viên của lớp chỉ huy tham mưu cao cấp binh chủng hợp thành khóa 32, lớp tham mưu chiến dịch – chiến lược khóa 9 đã hoàn thành khóa học theo đúng kế hoạch với kết quả 100% học viên đạt khá giỏi. Tại khóa học, ngoài những kiến thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, một số vấn đề cơ bản về lý luận công tác Đảng, công tác chính trị…học viên đã có cơ hội nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về QP-AN, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng và hoạt động của khu phòng thủ tỉnh (thành phố); phát triển kinh tế – xã hội gắn với QP-AN; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị và tham gia diễn tập.

Tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Xuân Hùng đánh giá cao những thành tích của học viên và nghiên cứu sinh đạt được đồng thời đề nghị học viên vận dụng sáng tạo những kiến thức đã nghiên cứu và học vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tổng kết tình hình thực tiễn, tích cực kiến nghị với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dâu giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Theo Dangcongsan.vn