Thứ sáu,  07/05/2021

Tạm ngừng tuyển sinh ba cơ sở đào tạo có vi phạm

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành các quyết định về việc tạm ngừng tuyển sinh năm 2012 với Trường đại học dân lập Đông Đô, Đại học Văn Hiến và Trường cao đẳng Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh.Theo đó, hai Trường đại học dân lập Đông Đô và Đại học Văn Hiến đều có chung lỗi vi phạm là chưa có đất để xây dựng trường, tỷ lệ sinh viên trên giảng viên cơ hữu quá cao. Trường cao đẳng Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh bị tạm ngừng tuyển sinh vì diện tích đất của trường quá nhỏ, tỷ lệ sinh viên trên giảng viên cơ hữu quá cao. Được biết, sau thời hạn tạm ngừng tuyển sinh, nếu các trường khắc phục được các sai phạm trên thì được cấp có thẩm quyền ra quyết định cho phép nhà trường tuyển sinh trở...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành các quyết định về việc tạm ngừng tuyển sinh năm 2012 với Trường đại học dân lập Đông Đô, Đại học Văn Hiến và Trường cao đẳng Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, hai Trường đại học dân lập Đông Đô và Đại học Văn Hiến đều có chung lỗi vi phạm là chưa có đất để xây dựng trường, tỷ lệ sinh viên trên giảng viên cơ hữu quá cao. Trường cao đẳng Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh bị tạm ngừng tuyển sinh vì diện tích đất của trường quá nhỏ, tỷ lệ sinh viên trên giảng viên cơ hữu quá cao. Được biết, sau thời hạn tạm ngừng tuyển sinh, nếu các trường khắc phục được các sai phạm trên thì được cấp có thẩm quyền ra quyết định cho phép nhà trường tuyển sinh trở lại.


Theo Nhandan