Thứ tư,  12/05/2021

Đại học Cần Thơ tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học

Trường Đại học Cần Thơ tích cực hợp tác chặt chẽ với tỉnh Vĩnh Long trong việc cử các nhà khoa học tham gia các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, giúp tỉnh Vĩnh Long lựa chọn chính xác những nhu cầu, nhiệm vụ cụ thể trong nghiên cứu khoa học, triển khai và ứng dụng có hiệu quả các đề tài, dự án khoa học-công nghệ (KH-CN), góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu và ứng dụng khoa học-công nghệ của tỉnh. Từ nay đến năm 2015, hai bên đẩy mạnh nghiên cứu khoa học dựa trên cơ sở các chương trình, dự án KH-CN lớn, mang tính chiến lược nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên của tỉnh. Các nội dung nghiên cứu trọng tâm, gồm: nghiên cứu áp dụng công nghệ mới tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học trong nông nghiệp, tạo giống cây trồng, vật nuôi với năng suất, chất lượng cao; nghiên cứu các giải pháp cơ giới hóa phục vụ nông nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm. Trong lĩnh...

Trường Đại học Cần Thơ tích cực hợp tác chặt chẽ với tỉnh Vĩnh Long trong việc cử các nhà khoa học tham gia các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, giúp tỉnh Vĩnh Long lựa chọn chính xác những nhu cầu, nhiệm vụ cụ thể trong nghiên cứu khoa học, triển khai và ứng dụng có hiệu quả các đề tài, dự án khoa học-công nghệ (KH-CN), góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu và ứng dụng khoa học-công nghệ của tỉnh.

Từ nay đến năm 2015, hai bên đẩy mạnh nghiên cứu khoa học dựa trên cơ sở các chương trình, dự án KH-CN lớn, mang tính chiến lược nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên của tỉnh. Các nội dung nghiên cứu trọng tâm, gồm: nghiên cứu áp dụng công nghệ mới tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học trong nông nghiệp, tạo giống cây trồng, vật nuôi với năng suất, chất lượng cao; nghiên cứu các giải pháp cơ giới hóa phục vụ nông nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm. Trong lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn quan tâm nghiên cứu, cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch, các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, các đề án, chương trình phát triển kinh tế của tỉnh. Một số đề tài, dự án đã được đề xuất như: Văn hóa sông nước Vĩnh Long; Truyện và giai thoại địa danh, danh nhân Vĩnh Long; Xây dựng mô hình phát triển kinh tế địa phương phục vụ xây dựng xã nông thôn mới; Nghiên cứu chuỗi giá trị tiến tới xây dựng thương hiệu cho bò thịt huyện Vũng Liêm; Nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính và viết tin, bài trên website cho cán bộ một số huyện của tỉnh.

Trường Đại học Cần Thơ còn nhận nhiệm vụ là đơn vị đầu mối phối hợp với các viện, trường trong vùng và các trường trong hiệp hội giới thiệu và cung cấp thường xuyên các thông tin, tiến bộ KH-CN với tỉnh Vĩnh Long thông qua nhiều hình thức như: thông báo qua mạng, triển lãm thành tựu KH-CN, hội thảo, hội nghị, giao lưu khoa học.v.v. Riêng tỉnh Vĩnh Long bàn bạc, trao đổi, lựa chọn công nghệ có thể tổ chức chuyển giao, ứng dụng thích hợp với điều kiện của địa phương và tránh đầu tư các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trùng lắp không cần thiết.

Theo Sở KH & CN tỉnh Vĩnh Long, từ năm 2006 đến năm 2011, trường Đại học Cần Thơ đã hợp tác với tỉnh Vĩnh Long thực hiện 6 đền tài, dự án nghiên cứu khoa học tập trung trên các lĩnh vực: nông nghiệp, thủy sản, công nghệ chế biến nông sản, thực phẩm và văn hóa dân gian. Nhiều đề tài, dự án khoa học đã được nghiệm thu và ứng dụng mang lại hiệu quả như: “Ứng dụng công nghệ cao trong chọn giống cam Sành và quýt đường không hạt có năng suất và phẩm chất cao”, “Ứng dụng quy trình phức hợp mPCR (multiplex polymerase chain reaction-mPCR) phát hiện một số mầm bệnh vi khuẩn nhiễm ở cá tra (Pangasianodon)”,…Đồng thời Sở KH-CN tỉnh cũng đã mời 47 lượt các nhà khoa học của trường có chuyên sâu trong một số ngành chuyên môn phù hợp tham gia các Hội đồng tư vấn KH & CN của tỉnh.

Theo Dangcongsan.vn