Thứ sáu,  14/05/2021

99,87% số người từ 15 đến 25 tuổi biết chữ

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội, có 99,87% số người trong độ tuổi từ 15 đến 25 biết chữ; tỷ lệ người còn mù chữ trong độ tuổi này là 0,13%, song chủ yếu là đối tượng khuyết tật thuộc diện miễn hoãn. Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 25 đến 26 cũng đạt tới 99,86%. Ở độ tuổi từ 36 trở lên (ngoài độ tuổi xóa mù chữ), tỷ lệ người biết chữ là 99,7%. Những người còn lại hầu hết ở độ tuổi ngoài 50 đã hạn chế sức lao động. Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ tính đến cuối năm 2011 là 577/577, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ này cũng đạt 100% ở khối các quận, huyện, thị...

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội, có 99,87% số người trong độ tuổi từ 15 đến 25 biết chữ; tỷ lệ người còn mù chữ trong độ tuổi này là 0,13%, song chủ yếu là đối tượng khuyết tật thuộc diện miễn hoãn.

Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 25 đến 26 cũng đạt tới 99,86%. Ở độ tuổi từ 36 trở lên (ngoài độ tuổi xóa mù chữ), tỷ lệ người biết chữ là 99,7%. Những người còn lại hầu hết ở độ tuổi ngoài 50 đã hạn chế sức lao động.

Số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ tính đến cuối năm 2011 là 577/577, đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ này cũng đạt 100% ở khối các quận, huyện, thị xã.

Theo Dangcongsan.vn