Thứ sáu,  14/05/2021

Bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên khu vực miền trung

Thực hiện Kế hoạch Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 năm 2012, sáng 24-7, Trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh bậc THCS và tiểu học cho 432 giáo viên các tỉnh Lâm Đồng, Đác Nông, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP Đà Nẵng.Khóa học nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh của giáo viên, hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp dạy cho giáo viên nhằm hướng đến mục tiêu giáo viên tiếng Anh trên các địa bàn đạt chuẩn về năng lực, có phương pháp giảng dạy phù hợp. Thời gian học từ tháng 7 đến tháng 10-2012, các học viên sẽ được tiếp cận với phương pháp mới qua giáo trình Dyned, học bốn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết và ngữ pháp đi đôi với thực hành trên phần mềm máy...
Thực hiện Kế hoạch Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 năm 2012, sáng 24-7, Trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh bậc THCS và tiểu học cho 432 giáo viên các tỉnh Lâm Đồng, Đác Nông, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Khóa học nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh của giáo viên, hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp dạy cho giáo viên nhằm hướng đến mục tiêu giáo viên tiếng Anh trên các địa bàn đạt chuẩn về năng lực, có phương pháp giảng dạy phù hợp. Thời gian học từ tháng 7 đến tháng 10-2012, các học viên sẽ được tiếp cận với phương pháp mới qua giáo trình Dyned, học bốn kỹ năng nghe – nói – đọc – viết và ngữ pháp đi đôi với thực hành trên phần mềm máy tính.

Theo Nhandan