Chủ nhật,  09/05/2021
Sở GD&ĐT và Chi nhánh Viettel Lạng Sơn:

Ký Kế hoạch “Vì em hiếu học”

LSO-Ngày 13/1/2015, tại Sở GD&ĐT, Chi nhánh Viễn thông Quân đội Viettel Lạng Sơn, Sở GD&ĐT và Hội Khuyến học Lạng Sơn đã tổ chức lễ ký Kế hoạch liên tịch thực hiện Chương trình “Vì em hiếu học”.
Lãnh đạo 3 đơn vị ký Kế hoạch liên tịch

Chương trình “Vì em hiếu học” do Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel khởi xướng đã được sự thống nhất giữa Bộ GD&ĐT, Hội Khuyến học Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel từ tháng 10/2014. Lạng Sơn là một trong những địa phương đầu tiên triển khai kế hoạch này. Theo đó, Chi nhánh Viettel Lạng Sơn sẽ hỗ trợ cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh giúp các đối tượng này vươn lên học tập tiến bộ.

Kế hoạch được thực hiện trong 10 năm (từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2024). Trong giai đoạn đầu (2014-2019) sẽ giúp đỡ học sinh nghèo tại các xã ĐBKK, xã biên giới, xã ATK. Giai đoạn 2020-2024 sẽ tiếp tục hỗ trợ các đối tượng học sinh do ngành GD&ĐT, Hội Khuyến học xác định. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/ học sinh/ năm học; số lượng hỗ trợ 1,1 tỷ đồng/ năm (tương đương với 1.100 học sinh/năm).

Hiện nay trên địa bàn Lạng Sơn có khoảng 800 học sinh bỏ học mỗi năm, chủ yếu ở các xã vùng cao, vùng ĐBKK. Việc Chi nhánh Viettel Lạng Sơn hỗ trợ học bổng sẽ là một “kênh” rất đáng kể để giúp đỡ học sinh Lạng Sơn học tập tốt, tránh lưu ban, bỏ học.

MH