Thứ sáu,  07/05/2021

Giao ban tiến độ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non (SRPP)”

LSO-Ngày 27/1/2015, Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tiến độ thực hiện Dự án “ Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non ( SRPP)” năm 2014. Dự và chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa. Tại điểm cầu Lạng Sơn, có ông Hoàng Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, lãnh đạo phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự án SRPP được ký giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) và được Chủ tịch nước phê chuẩn với tổng số vốn 100 triệu USD để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg về phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi và Quyết định số 60/QĐ-TTg về một số chính sách phát triển GDMN giai đoạn 2011-2015. Lạng Sơn là 1 trong 32 tỉnh, thành phố được thụ hưởng dự án.

Cùng với 32 tỉnh trong dự án, Lạng Sơn đã đạt được tiến độ thực hiện. Đến hết năm 2014, đã huy động 12.843/12.709 trẻ 5 tuổi ra lớp, đạt tỷ lệ 99,9% (có 146 trẻ nơi khác đến học); số trẻ 5 tuổi được học bán trú, 2 buổi/ ngày đạt tỷ lệ 98,9%. Toàn tỉnh có 7.690/ 12.843 trẻ 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa. Đội ngũ giáo viên dạy lớp 5 tuổi là 1.166 người, đạt tỷ lệ 1,5 giáo viên lớp. Số cán bộ cấp học mầm non hoàn thành bồi dưỡng 4 môdun ưu tiên là 525 người, số giáo viên MN hoàn thành bồi dưỡng 6 môdun ưu tiên là 2.970 người. Về công tác tự đánh giá, trong tổng số 204 trường MN có 100% thực hiện tự đánh giá, kết quả có 17 trường đạt chuẩn cấp độ 1 trở lên (tỷ lệ 8,33%). Có 4 trường được đánh giá ngoài và cả 4 trường đạt chuẩn cấp độ 1 trở lên ( tỷ lệ 1,96%); xếp thứ 16 trong 32 tỉnh, thành phố thụ hưởng dự án.

Trong 2 năm 2012 và 2013, Lạng Sơn đã giải ngân số tiền dự án trên 61 tỷ đồng, trong đó chi cho giáo viên hợp đồng trên 23 tỷ đồng, chi hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ MN 3- 5 tuổi là gần 38 tỷ đồng.

Sau khi nghe ý kiến tham luận của một số địa phương, kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị các tỉnh thành phố thụ hưởng dự án nâng cao hơn nữa chất lượng trường MN để đạt được tỷ lệ 50% đạt chuẩn cấp độ 1 trở lên.

MINH HỒNG