Thứ ba,  18/05/2021
Ngành GD&ĐT thành phố:

Đổi mới quản lý nâng cao chất lượng giáo dục

LSO-Năm học 2014-2015 là năm học “3 tốt” (dạy tốt, học tốt, quản lý tốt). Thực hiện chủ đề này, ngay từ học kỳ I, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thành phố coi công tác quản lý tốt là “chìa khóa” để đạt mục tiêu dạy tốt, học tốt.
Giờ học tiếng Việt của học sinh lớp 1, Phân trường Nà Đon, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

CHẶT CHẼ QUẢN LÝ

Đầu năm học mới, khi làm việc với đồng chí trưởng phòng GD&ĐT thành phố Lạng Sơn về vấn đề chống lạm thu đầu năm học mới, chúng tôi được tiếp cận với văn bản thỏa thuận giữa lãnh đạo phòng với lãnh đạo các trường công lập về thu, chi các khoản ngoài ngân sách. Văn bản quy định cụ thể cho từng trường về từng khoản thu, mức thu và có chữ ký của tất cả lãnh đạo các nhà trường, kế toán phòng GD&ĐT, lãnh đạo phòng và công đoàn ngành. Trưởng phòng GD & ĐT thành phố Ngô Hiền giải thích: “Đối với thành phố, vấn đề thu, chi ngoài ngân sách luôn mang tính “nhạy cảm” thu hút sự quan tâm chung của phụ huynh và người dân. Vì vậy, căn cứ vào sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, căn cứ vào thực tế của thành phố và của từng trường, việc thảo luận và thống nhất xây dựng mức thu ngoài ngân sách cho từng trường là rất cần thiết. Đây sẽ là  căn cứ để ngành tiến hành kiểm tra và xử lý nếu có sai phạm”. Không chỉ là một việc đơn lẻ như quy định về thu chi ngoài ngân sách, mà trong công tác quản lý, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Phòng GD&ĐT thành phố đã xây dựng nhiều quy chế để thực hiện thống nhất. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, quy chế của đơn vị mình phù hợp với các tiêu chí chung của ngành, có tính đến đặc điểm riêng của từng nhà trường. Bên cạnh đó, phòng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và điều hành. Việc kết nối internet và sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi văn bản hành chính điện tử, ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính một cách có hiệu quả. Đây chính là những công cụ hữu hiệu để ngành GD&ĐT thành phố thực hiện công tác quản lý, vừa thống nhất, vừa kịp thời và sâu sát đến từng đơn vị. Qua công tác kiểm tra năm 2014, với 88,5 điểm, Phòng GD&ĐT thành phố được xếp loại tốt.

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, THANH TRA

Công tác kiểm tra được ngành GD&ĐT thành phố coi là một  phần quan trọng trong công tác lãnh đạo và quản lý. Trong học kỳ I vừa qua, phòng GD&ĐT đã tiến hành kiểm tra toàn diện và chuyên đề 36 đơn vị trường và 1.040 cán bộ, giáo viên, chiếm tỷ lệ 100% đơn vị trường và 72,7% tổng số cán bộ, giáo viên. Qua công tác kiểm tra, phòng đã tiến hành uốn nắn những biểu hiện của tình trạng lạm thu,  việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện phụ huynh học sinh; chỉ đạo công tác triển khai nhiệm vụ năm học ở một số nhà trường và chấn chỉnh kịp thời. Qua kiểm tra, nắm bắt công tác quản lý, chuyên môn, thúc đẩy triển khai nhanh việc “3 công khai” tại các nhà trường. Chú trọng công tác kiểm tra dạy thêm, học thêm, nhất là việc thực hiện cam kết của nhà trường và cán bộ, giáo viên trong dạy thêm. Qua kiểm tra tại 8 trường THCS, Ban giám hiệu đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra tại nhà các giáo viên và không phát hiện có tình trạng dạy thêm, học thêm. Tiến hành kiểm tra ngoài nhà trường tại 16 cơ sở dạy thêm, học thêm đã được cấp phép và 6 địa điểm tại nhà giáo viên; tất cả các cơ sở và gia đình giáo viên đã thực hiện đúng quy định. Căn cứ vào sự phản ánh của người dân, phòng đã kiểm tra thực hư vấn đề dạy thêm, học thêm ở cấp tiểu học, phát hiện và xử phạt hành chính 4 giáo viên tiểu học dạy thêm trái quy định.

Giờ tập vẽ của học sinh mầm non 4 tuổi xã Mai Pha

HIỆU QUẢ MANG LẠI

Đổi mới công tác quản lý, tăng cường kiểm tra đã có tác dụng làm lành mạnh hóa môi trường giáo dục thành phố, nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường. Năm 2014, thành phố đã hoàn thành và giữ vững chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, chất lượng cấp học mầm non được nâng lên. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể được giữ vững, tạo đà cho việc nâng cao chất lượng nuôi dạy. Việc đổi mới đánh giá ở cấp tiểu học đã có tác dụng tích cực trong nâng cao chất lượng học sinh, được người dân đồng thuận. Tỷ lệ học 2 buổi/ ngày ở cấp THCS tăng, tạo điều kiện cho công tác giáo dục toàn diện, trong đó có giáo dục nghề nghiệp, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Qua đánh giá của Sở GD&ĐT, học kỳ I vừa qua, ngành GD&ĐT thành phố vẫn là đơn vị dẫn đầu toàn ngành về chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn.

MINH HỒNG