Thứ bảy,  08/05/2021

Kết quả đầu ra của sinh viên là một trong những tiêu chí đánh giá ĐH

Các cơ sở giáo dục đại học sẽ có bộ tiêu chuẩn để đánh giá hoạt động của mình, bao gồm các tiêu chuẩn về chất lượng người học, hoạt động hỗ trợ người học, kết quả đầu ra liên quan đến các tiêu chí như: tỷ lệ thôi học, tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm…
Sinh viên trường nghệ thuật (Ảnh minh họa).
Sinh viên trường nghệ thuật (Ảnh minh họa).

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến đóng góp cho Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Có 11 tiêu chuẩn với các tiêu chí liên quan và việc đánh giá từng tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn sử dụng thang 7 mức.

11 tiêu chuẩn Bộ GD-ĐT đưa ra trong dự thảo lấy ý kiến gồm: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; Bản mô tả chương trình đào tạo; Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học; Phương pháp tiếp cận trong dạy và học; Đánh giá kết quả học tập của người học; Chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học; Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ; Chất lượng người học và hoạt động hỗ trợ người học; Cơ sở vật chất và trang thiết bị; Nâng cao chất lượng; Kết quả đầu ra.

Trong đó tiêu chuẩn Kết quả đầu ra bao gồm các tiêu chí liên quan như: Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp, Thời gian tốt nghiệp trung bình, Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp, Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học, Mức độ hài lòng của các bên liên quan.

 

Theo Nhandan.org.vn