Thứ năm,  22/04/2021

Quy mô sinh viên tối đa cho các trường đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục đại học dựa trên ba tiêu chí về sinh viên chính quy trên giảng viên quy đổi, diện tích sàn/sinh viên và quy mô sinh viên chính quy tối đa.
(Ảnh minh họa: Dương Mai)
(Ảnh minh họa: Dương Mai)

Chỉ tiêu tuyển sinh tối đa của cơ sở giáo dục đại học sẽ được xác định dựa trên 3 tiêu chí. Tiêu chí 1 là số sinh viên chính quy (gồm sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp chính quy, sinh viên liên thông văn bằng hai đào tạo theo hình thức chính quy) tính trên 1 giảng viên quy đổi theo khối ngành của cơ sở giáo dục đại học.

Nếu số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi vượt quy định thì chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của khối ngành không được quá 1/4 quy mô năng lực đào tạo tối đa của khối ngành đó. Số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi theo khối ngành được xác định không vượt quá các định mức tùy theo từng ngành.

Tiêu chí 2 là diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở giáo dục đại học tính trên một sinh viên chính quy không thấp hơn 2,5 m2. Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo gồm các hạng mục: Hội trường, giảng đường, phòng học các loại; Thư viện, trung tâm học liệu; Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng.

Tiêu chí 3 là quy mô sinh viên chính quy tối đa của trường, được xác định không được quá 8.000 sinh viên hệ chính quy với các trường thuộc khối ngành VI (khối ngành sức khỏe); không quá 5000 sinh viên chính quy đối với khối ngành II (khối ngành nghệ thuật) và không quá 15.000 sinh viên chính quy với các khối ngành còn lại.

Thông tư 32 cũng quy định các trường đại học đang đào tạo cao đẳng mỗi năm phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cao đẳng ít nhất 30% so với chỉ tiêu năm 2015, tiến tới dừng tuyển sinh đào tạo hệ này trước năn 2020. Cơ sở giáo dục đại học đang đào tạo trung cấp phải dừng tuyển sinh hệ này trước năm 2017. Quy định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2016.

Theo Nhandan.org.vn