Thứ bảy,  10/04/2021

Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. 

Theo đó, Học viện Múa Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc thành lập Học viện Múa Việt Nam gắn với tự cân đối, điều chỉnh đội ngũ trong biên chế được giao của trường, sử dụng hiệu quả kinh phí và cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm chất lượng đào tạo ở trình độ đại học

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Đề án thành lập Học viện Múa Việt Nam theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Theo VietnamPlus