Thứ năm,  22/04/2021

Năm 2019, học sinh lớp 1 sẽ học chương trình sách giáo khoa mới

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), bắt đầu từ năm học 2019 - 2020, học sinh lớp 1 sẽ học chương trình, sách giáo khoa (SGK) phổ thông mới. Các năm tiếp theo sẽ lần lượt đến lớp 6 và lớp 10.

Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ban hành kết luận về việc triển khai xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình (CT), sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông mới. Theo đó, dự thảo chương trình các môn học sẽ được đưa ra lấy ý kiến dư luận trước ngày 12/1.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chương trình, SGK mới tuần tự theo từng cấp học, từ năm 2019 – 2020 đối với lớp đầu cấp của tiểu học, từ năm học 2020 – 2021 đối với lớp đầu cấp của THCS và từ năm học 2021 – 2022 đối với lớp đầu cấp của THPT. Như vậy, dù Quốc hội cho phép được lùi thực hiện chương trình, SGK mới tối đa 2 năm nhưng Bộ GD&ĐT đã chọn chỉ lùi 1 năm.

Giao Ban Quản lý dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch biên soạn một bộ sách giáo khoa đủ các môn học ở các lớp học (do Bộ GD&ĐT chỉ đạo tổ chức) đáp ứng lộ trình triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, ban hành kế hoạch trước ngày 31/1/2018.

Giao Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm.

Cùng với đó, các Sở GD&ĐT tiếp tục rà soát đội ngũ giáo viên, xác định nhu cầu đội ngũ giáo viên theo lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới và có biện pháp giải quyết số giáo viên thừa, thiếu từng cấp học và báo cáo Bộ GD&ĐT trước ngày 30/6/2018. Về cơ sở vật chất, Bộ trưởng yêu cầu rà soát, điều chỉnh các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới và điều kiện thực tế của các địa phương.

Đề xuất nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương để thực hiện đề án, kiến nghị Chính phủ, các Bộ: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư cùng chính quyền địa phương ưu tiên bảo đảm bố trí ngân sách để thực hiện đúng lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa…/.

Theo Dangcongsan