Thứ năm,  22/04/2021
Xây dựng trường chuẩn Quốc gia:

Tạo đà phát triển giáo dục toàn diện

LSO-Từ năm 2017 đến đầu tháng 1/2018, toàn tỉnh xây dựng được 175 trường chuẩn Quốc gia. Các trường chuẩn đều đã giữ vững được danh hiệu này. Kết quả trên cho thấy, công tác chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo lộ trình được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Lạng Sơn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Giờ ăn trưa của trẻ mẫu giáo Trường Mầm non 19/5, thành phố Lạng Sơn

Để xây dựng trường chuẩn Quốc gia đạt hiệu quả, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường triển khai nhiều giải pháp xây dựng trường chuẩn. Trong đó, tập trung sử dụng tốt các nguồn vốn đầu tư xây dựng trường, lớp học, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học… Nhờ đó, trong năm 2017, toàn tỉnh đã xây dựng mới 19 trường chuẩn Quốc gia, vượt 4 trường so với chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Đến nay, toàn tỉnh có 175 trường đạt chuẩn Quốc gia, trong đó: 36 trường mầm non; 75 trường tiểu học, 55 trường trung học cơ sở và 9 trường trung học phổ thông.

Việc xây dựng trường chuẩn Quốc gia nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong đó, ưu tiên đầu tư kinh phí của các dự án, chương trình cho các nhà trường nằm trong lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Đặc biệt là các nhà trường trên địa bàn của các xã về đích nông thôn mới. Các cơ sở giáo dục đã chủ động tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và tập trung khắc phục tồn tại, khó khăn trong quá trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia, nhất là khó khăn về cơ sở vật chất.

Cuối năm 2017, Trường Mầm non xã Xuân Mai, huyện Văn Quan được UBND tỉnh ra quyết định công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Tập thể nhà trường xác định đây là dấu mốc để nỗ lực hơn nữa trong các năm học tiếp theo nhằm giữ vững danh hiệu. Cô Mông Thị Len, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Khó khăn lớn nhất khi xây dựng trường chuẩn đó là chỉ tiêu về cơ sở vật chất. Do đó, để có được cơ sở vật chất khang trang như hiện nay, ngoài nguồn hỗ trợ gần 100 triệu đồng từ Sở GD&ĐT, nhà trường còn nhận được sự đồng thuận, giúp đỡ của huyện, xã, phòng GD&ĐT huyện, đóng góp của giáo viên và phụ huynh với gần 300 triệu đồng. Năm học 2017 – 2018, nhà trường có 136 học sinh với 5 nhóm lớp; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Trường phấn đấu giữ vững tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 100%, nâng tỷ lệ huy động nhóm nhà trẻ trên 42%, trẻ xếp loại đạt trên 95% , trẻ chuyên cần trên 96%.

Hiện thành phố Lạng Sơn là địa bàn có tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia cao nhất so với các địa bàn khác trong tỉnh. Ông Ngô Hiền, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố cho biết: Hết năm 2017, thành phố có 23/28 trường học được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia, đạt 82,14% (tăng 1 trường so với năm 2016). Cụ thể, cấp học mầm non có 6/10 trường đạt tỷ lệ 60%; cấp tiểu học có 9/10 trường; cấp THCS có 8/8 trường. Đây là kết quả của việc thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục với sự đầu tư của các ngành, các cấp, sự đóng góp của người dân, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường. Năm 2018, ngành GD&ĐT thành phố quyết tâm giữ vững các trường đã đạt chuẩn Quốc gia, phấn đấu xây dựng thêm 1 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, công nhận lại 2 trường đạt chuẩn.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cho biết: “Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là giải pháp tổng thể nhằm tạo đà nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thông qua xây dựng trường chuẩn, các điều kiện về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công tác quản lý trường học được nâng cao rõ rệt”. Trên cơ sở đó, năm 2018, ngành GD&ĐT tỉnh phấn đấu xây dựng 15 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, công nhận lại 19 trường đạt chuẩn Quốc gia. Hiện Sở GD&ĐT đã tiếp nhận 8 hồ sơ chờ kiểm tra và xét công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Ngay từ đầu năm 2018, đã có 3 trường được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

THANH HÒA