Thứ sáu,  16/04/2021
Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Lạng Sơn:

Điểm sáng cải cách thủ tục hành chính

LSO-Năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố được UBND thành phố Lạng Sơn xếp loại xuất sắc trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC). Kết quả trên đánh dấu nỗ lực của đơn vị. Qua đó, tạo nhiều thuận lợi cho tập thể, cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc liên quan đến TTHC.
Cán bộ Phòng GD&ĐT thành phố ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Thời gian qua, Phòng GD&ĐT thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác CCTTHC. Trong đó, xác định việc rút ngắn thời gian giải quyết và đơn giản hóa TTHC là việc quan trọng. Theo đó, phòng thống nhất lại đầu mối công việc, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận và thời gian xử lý đối với từng loại hồ sơ, từng lĩnh vực. Ngoài ra, đơn vị quan tâm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về công tác CCTTHC; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giải quyết hồ sơ.

Từ cuối năm 2016, phòng xây dựng kế hoạch về CCTTHC để thực hiện trong năm 2017. Chỉ đạo, triển khai, đôn đốc các bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC khi cá nhân, tổ chức yêu cầu, đảm bảo nhanh chóng; thực hiện đúng quy định công tác kiểm soát TTHC. Đồng thời tăng cường chỉ đạo 100% đơn vị trực thuộc, bộ phận trong cơ quan thực hiện nghiêm túc văn bản về công tác cải cách hành chính của các cấp; phân công, đôn đốc cán bộ trực tiếp thực hiện đầy đủ nhiệm vụ về CCTTHC. Bên cạnh đó, kiểm tra công tác CCTTHC gắn với các đợt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học và kiểm tra chuyên môn. Qua đó, kịp thời hướng dẫn đơn vị trường học thực hiện công tác CCTTHC.

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi đến làm thủ tục, Phòng GD&ĐT thành phố thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố nhằm thống nhất đầu mối công việc. Cán bộ tiếp nhận tùy từng loại hồ sơ sẽ chuyển về bộ phận chuyên môn để giải quyết. Cùng với đó, phòng thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với những tập thể, cá nhân trực tiếp làm việc tại đơn vị. Vì vậy, năm 2017, phòng tiếp nhận và trả đúng hạn 67/67 hồ sơ, đạt 100%. Trong năm, không có kiến nghị, phản ánh về giải quyết TTHC; không có hồ sơ tồn đọng.

Điển hình là phòng đã thực hiện rà soát, đánh giá về thủ tục “Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ”. Sau khi rà soát, Phòng đã báo cáo và đề nghị UBND thành phố cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục từ 30 ngày xuống 20 ngày. Đây là điểm mới được thực hiện từ năm 2017 trong giải quyết TTHC về GD&ĐT mà Sở GD&ĐT tỉnh ghi nhận, lấy làm điển hình để báo cáo Bộ GD&ĐT.

Việc đơn giản hóa TTHC cũng được thực hiện đúng quy định. Theo đó, từ năm 2017, thủ tục “Đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh” được bỏ thành phần hồ sơ: bản sao giấy khai sinh, bản sao sổ hộ khẩu; giảm bớt các yêu cầu thông tin về: ngày tháng năm sinh, nơi sinh, họ tên cha mẹ, hộ khẩu thường trú tại mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí và thay các thông tin trên bằng số định danh cá nhân. Với thủ tục “Chuyển trường đối với học sinh tiểu học, THCS” bỏ thành phần hồ sơ: bản sao giấy khai sinh.

Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT thành phố thực hiện đưa thủ tục “Chuyển trường cho học sinh Tiểu học, THCS” và “Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc” qua dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng tỷ lệ dịch vụ thuộc lĩnh vực GD&ĐT được giải quyết qua bộ phận “một cửa” thành phố lên 100%. Hiện 34/34 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng được công khai tại bộ phận “một cửa” thành phố, trên trang thông tin điện tử của ngành và niêm yết theo quy định tại đơn vị.

Bà Hoàng Thị Nga, phụ huynh em Lang Đức Mạnh, học sinh lớp 9, Trường THCS Mai Pha, làm thủ tục chuyển trường cho con vào Đắk Lắk chia sẻ: “Gia đình có nhu cầu làm thủ tục chuyển trường cho cháu học tập ở tỉnh khác nhưng không rõ phải làm như nào nên ra bộ phận “một cửa” của thành phố hỏi. Sau 1 ngày, hồ sơ của con tôi đã hoàn tất. Cán bộ ở đây cho biết, trước kia làm thủ tục chuyển trường, gia đình phải mang hồ sơ đến Phòng GD&ĐT để giải quyết. Nhưng nay chỉ cần nộp hồ sơ và lấy kết quả tại “một cửa” thành phố. Tôi thấy vừa giảm được thời gian đi lại, vừa bớt được thủ tục nên rất hài lòng”.

Qua ghi nhận, hầu hết tổ chức, cá nhân đều hài lòng với những cải cách về TTHC liên quan đến GD&ĐT. Thời gian tới, Phòng GD&ĐT thành phố tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo các cấp để có thêm điều chỉnh phù hợp nhằm đạt hiệu quả hơn nữa trong CCTTHC – Ông Ngô Hiền, Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố cho biết.

THANH HÒA