Thứ sáu,  08/12/2023

[Infographics] Những lợi ích của mã số Bảo hiểm xã hội

Mã số Bảo hiểm xã hội là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp ghi trên sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế./.

Theo vietnamplus.vn