Thứ hai,  20/03/2023

[Infographics] Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam tiếp tục tăng


(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Theo báo cáo vừa được tổ chức WIPO công bố, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2018 của Việt Nam đứng thứ 45/126, tăng 2 bậc so với năm 2017, 14 bậc so với năm 2016.

Kết quả GII năm 2018 cho thấy Việt Nam đã đạt được hoặc gần đạt được các chỉ tiêu chính phủ đặt ra đến năm 2020 tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP./.

Theo Vietnamplus