(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

So với năm 2018, tổng biên chế công chức của cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, công chức dự phòng và các hội có tính chất đặc thù năm 2019 sẽ giảm 5.508, còn 259.598 biên chế./.