(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán Tối cao châu Á (ASOSAI) là Cơ quan Kiểm toán Tối cao (SAI) của các nước thành viên Liên hợp quốc ở châu Á.

ASOSAI với quy mô, tổ chức, tên gọi khác nhau nhưng thống nhất trong việc tăng cường và phát triển hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực công./.