Thứ ba,  03/10/2023

128.752 lượt người dự thi tìm hiểu lịch sử Đảng

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người Việt Nam trong nước và nước ngoài. Sau 3 tuần, đã có 128.752 lượt người dự thi.

Theo Dangcongsan