Thứ bảy,  01/04/2023

Nuôi dưỡng tình yêu đọc sách với con trẻ

Nuôi dưỡng tình yêu đọc sách cũng có nghĩa là nuôi dưỡng tinh thần tự học, nuôi dưỡng những dự định, ước mơ trong cuộc đời cho con trẻ. Việc đọc sách cùng với sự hỗ trợ từ cha mẹ sẽ là những định hướng tốt để trẻ biết đọc để làm gì, coi trọng giá trị của việc đọc, trở thành người ham học suốt đời…

[Infographic] Nuôi dưỡng tình yêu đọc sách với con trẻ

Theo Nhandan