Thứ bảy,  12/06/2021

Thực hiện quyền trẻ em giúp cải thiện cuộc sống cho hàng triệu em nhỏ

 Ngày 20-11-1989, Liên hợp quốc chính thức thông qua Công ước về quyền trẻ em. Những năm gần đây, ngày 20-11 trở thành Ngày Trẻ em thế giới. Gần 30 năm qua, thực hiện quyền trẻ em giúp cải thiện cuộc sống cho hàng triệu em nhỏ ở Việt Nam.

 [Infographic] Thực hiện quyền trẻ em giúp cải thiện cuộc sống cho hàng triệu em nhỏ

Ảnh: UNICEF tại Việt Nam.

Theo Nhandan