Thứ ba,  15/06/2021

Một số kết quả nổi bật đại hội tổ chức cơ sở đảng

Tuy bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng đến hết ngày 30/6/2020, đã có 51.985 tổ chức cơ sở đảng chiếm 99,8% tổng số tổ chức cơ sở Đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

[Infographics] Mot so ket qua noi bat dai hoi to chuc co so dang hinh anh 1
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
[Infographics] Mot so ket qua noi bat dai hoi to chuc co so dang hinh anh 2
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
[Infographics] Mot so ket qua noi bat dai hoi to chuc co so dang hinh anh 3
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Vượt qua những trở ngại do hoàn cảnh, công tác chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở càng được tiến hành cẩn trọng, chu đáo, kỹ lưỡng, với quyết tâm hoàn thành đại hội cấp cơ sở theo lộ trình đã định./

Theo Vietnamplus