Thứ sáu,  18/06/2021

Lạng Sơn: Nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế – xã hội giai đoạn 2015 – 2020

LSO-Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với quyết tâm cao độ, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế – xã hội của tỉnh Lạng Sơn có nhiều chuyển biến rõ rệt. Những thành tựu này là động lực to lớn để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

ĐẶNG DŨNG