Thứ hai,  18/10/2021

Hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên đang nhận chính sách hỗ trợ để yên tâm học tập

Những chính sách của Đảng, Nhà nước về miễn, giảm học phí, hỗ trợ học bổng, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập, tín dụng ưu đãi… đã giúp học sinh, sinh viên ở ở các hộ nghèo, học sinh dân tộc cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn yên tâm học tập, đồng thời góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương.

[Infographic] Hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên đang nhận chính sách hỗ trợ để yên tâm học tập -0
Theo Nhandan