Thứ năm,  20/01/2022

Năm 2021 cả nước có hơn 249.000 biên chế

Tổng biên chế công chức năm 2021 của cơ quan hành chính Nhà nước và các hội đặc thù là 249.650, giảm gần 4.000 so với năm nay.

[Infographics] Nam 2021 ca nuoc co hon 249.000 bien che hinh anh 1
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù năm 2021.

Theo quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650 biên chế (giảm so với năm 2020 là 3.867 biên chế)./.

Theo Vietnamplus