Thứ hai,  03/10/2022

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II: Những con số ý nghĩa

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II chính thức khai mạc vào sáng ngày 4-12. Dưới đây là những con số ý nghĩa từ Đại hội. 

[Infographic] Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II: Những con số ý nghĩa -0
Theo Nhandan