Thứ năm,  24/06/2021

Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm 5 tháng đầu năm 2021

– 5 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cơ bản được khống chế, một số hộ dân bắt đầu tái đàn. Đồng thời, người dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật và các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học nên quy mô, chất lượng, sản lượng vật nuôi đều tăng so với cùng kỳ năm 2020. Dưới đây là những thông tin cơ bản về tình hình phát triển và thông tin xuất chuồng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

ĐẶNG DŨNG