Thứ hai,  04/07/2022

Chân dung các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

– Ngày 29/6, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức họp kỳ thứ nhất. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dưới đây là chân dung các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhóm PV