Thứ năm,  20/01/2022

4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, người dân

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chính phủ đã khẩn trương ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế.

4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, người dân -0
Theo Nhandan