Chủ nhật,  03/07/2022

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

– Theo kế hoạch số 61/KH-SYT ngày 1/6/2022 của Sở Y tế, từ tháng 6/2022, Lạng Sơn triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh. Qua thống kê của sở, có hơn 130 nghìn người thuộc đối tượng tiêm chủng trong chiến dịch lần này. Đây là những người đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 31/1/2022 trở về trước.

BẢO VY