Thứ ba,  28/11/2023

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ

LSO-Ngày 3/3/2010, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về tình hình triển khai và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 tại Sở Khoa học và Công nghệ. Tham dự có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại buổi kiểm traCông tác phân bổ, giao và hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 cho các đơn vị trực thuộc được Sở KH&CN thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện và quản lý 83 đề tài, dự án, trong đó có 63 đề tài chuyển tiếp từ năm trước sang. Đơn vị được giao làm chủ đầu tư: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN đã được xây dựng xong, bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng, năm 2010 tập trung vào công tác giải ngân....

LSO-Ngày 3/3/2010, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về tình hình triển khai và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 tại Sở Khoa học và Công nghệ. Tham dự có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại buổi kiểm tra

Công tác phân bổ, giao và hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 cho các đơn vị trực thuộc được Sở KH&CN thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện và quản lý 83 đề tài, dự án, trong đó có 63 đề tài chuyển tiếp từ năm trước sang. Đơn vị được giao làm chủ đầu tư: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN đã được xây dựng xong, bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng, năm 2010 tập trung vào công tác giải ngân. Dự án khởi công mới: Trang thiết bị phòng kiểm định, kiểm nghiệm, Sở đã giao cho Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng chủ động và chuẩn bị kế hoạch, tham mưu cho Sở thực hiện tốt nhiệm vụ tỉnh giao…
Các thành viên trong đoàn phát biểu ý kiến
Phát biểu kết luận buổi làm việc, sau khi ghi nhận những nỗ lực của Sở KH&CN trong việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2010, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: đơn vị cần tích cực triển khai kế hoạch đã đề ra. Thực hiện chi ngân sách đúng quy định của Nhà nước. Quyết toán ngân sách năm 2009 đúng tiến độ. Đối với công tác quản lý khoa học, xem xét, đánh giá hiệu quả các đề tài trong 5 năm qua; phân tích trong 63 đề tài chuyển tiếp, đề tài nào nguy cơ không đạt được, báo cáo tỉnh để chấm dứt. Nên tập trung vào những đề tài có tính ứng dụng cao trong đời sống thực tiễn. Trong lĩnh vực Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền, những lĩnh vực mà dư luận quan tâm. Cần tích cực, chủ động đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản. Làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh về quản lý KH&CN trên địa bàn.

Minh Thảo