Thứ bảy,  03/12/2022

Microsoft hỗ trợ đào tạo cho 450 CIO Việt

Trong vòng 3 năm tới, Microsoft sẽ hỗ trợ Bộ Thông tin và Truyền thông đào tạo cho 450 CIO.Đây là một trong những nội dung cốt lõi nhất trong Biên bản ghi nhớ vừa được ký kết vào chiều nay, 20/4 giữa đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và phía Microsoft Việt Nam.Theo Biên bản ghi nhớ, Bộ Thông Tin và Truyền Thông cùng Microsoft vạch ra các lĩnh vực trọng tâm cơ bản trong nỗ lực chung cùng thúc đẩy và phát triển CNTT&TT Việt Nam, xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, hỗ trợ Bộ trong việc chuyển hóa lực lượng CNTT&TT của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế, cải thiện việc tiếp cận các công nghệ và các công cụ tăng năng suất tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam. Về phía mình, Microsoft sẽ kết hợp với Bộ và các học viện tại Việt Nam xây dựng một chương trình đào tạo để phát triển và thực hiện các khóa đào tạo chuyên sâu CNTT cho cộng đồng Giám đốc Phụ trách CNTT tại Việt Nam. Dự kiến Microsoft sẽ hỗ trợ Bộ đào tạo cho 450 CIO...

Trong vòng 3 năm tới, Microsoft sẽ hỗ trợ Bộ Thông tin và Truyền thông đào tạo cho 450 CIO.Đây là một trong những nội dung cốt lõi nhất trong Biên bản ghi nhớ vừa được ký kết vào chiều nay, 20/4 giữa đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông và phía Microsoft Việt Nam.


Theo Biên bản ghi nhớ, Bộ Thông Tin và Truyền Thông cùng Microsoft vạch ra các lĩnh vực trọng tâm cơ bản trong nỗ lực chung cùng thúc đẩy và phát triển CNTT&TT Việt Nam, xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, hỗ trợ Bộ trong việc chuyển hóa lực lượng CNTT&TT của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế, cải thiện việc tiếp cận các công nghệ và các công cụ tăng năng suất tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam.Về phía mình, Microsoft sẽ kết hợp với Bộ và các học viện tại Việt Nam xây dựng một chương trình đào tạo để phát triển và thực hiện các khóa đào tạo chuyên sâu CNTT cho cộng đồng Giám đốc Phụ trách CNTT tại Việt Nam. Dự kiến Microsoft sẽ hỗ trợ Bộ đào tạo cho 450 CIO trong vòng 3 năm tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, để cải thiện việc tiếp cận các công nghệ và các công cụ tăng năng suất tầm cỡ quốc tế cũng như hỗ trợ Bộ tiếp cận với Công nghệ và sản phẩm mới của Microsoft. Bộ Thông tin và Truyền thông và Microsoft sẽ triển khai chương trình cài đặt thí điểm Windows 7 và Office 2010 cho các máy tính do cán bộ Nhà nước sử dụng, bao gồm cả đào tạo. Đối tác triển khai sẽ do Bộ và Microsoft cùng lựa chọn.

Theo Vnmedia