Thứ tư,  07/12/2022

Sẽ có số liệu chính xác về thị trường viễn thông, Internet

Sáng qua (6/5), tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai đã chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tập huấn hướng dẫn điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010.Số liệu về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet là rất cần thiết và có ý nghĩa rất lớn. Ảnh: Internet.Cuộc điều tra sẽ thu thập thông tin, số liệu về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet, phát thanh, truyền hình trên phạm vi toàn quốc.Đối tượng của cuộc điều tra bao gồm các cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, xã, huyện; văn phòng Đảng ủy; văn phòng HĐND, UBND cùng cấp; các hộ gia đình; các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ các điểm công cộng cung cấp dịch vụ điện thoại, Internet; các trạm thu phát tín hiệu phát thanh, truyền hình do các đài phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương đang sử dụng.Theo Thứ trưởng Trần Đức Lai, cơ sở hạ tầng, mạng lưới bưu chính, viễn thông đã phát triển đến...

Sáng qua (6/5), tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai đã chủ trì hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tập huấn hướng dẫn điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010.

click=”return openImageNews(this,270,480)”>Số liệu về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet là rất cần thiết và có ý nghĩa rất lớn. Ảnh: Internet.
Số liệu về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet là rất cần thiết và có ý nghĩa rất lớn. Ảnh: Internet.

Cuộc điều tra sẽ thu thập thông tin, số liệu về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet, phát thanh, truyền hình trên phạm vi toàn quốc.

Đối tượng của cuộc điều tra bao gồm các cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh, xã, huyện; văn phòng Đảng ủy; văn phòng HĐND, UBND cùng cấp; các hộ gia đình; các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ các điểm công cộng cung cấp dịch vụ điện thoại, Internet; các trạm thu phát tín hiệu phát thanh, truyền hình do các đài phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương đang sử dụng.

Theo Thứ trưởng Trần Đức Lai, cơ sở hạ tầng, mạng lưới bưu chính, viễn thông đã phát triển đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo và liên tục được bổ sung công nghệ mới.

Chỉ riêng điện thoại, Việt Nam đã đạt trên 135 máy/100 dân, trong khi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra cho ngành đến năm 2010 chỉ là 35 máy/100 dân.

Theo Thứ trưởng, phương pháp “truyền thống” tính mật độ điện thoại/100 dân (lấy tổng số thuê bao chia cho tổng số dân) không phản ánh chính xác thực tế đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, nghe nhìn nữa. Bởi một người dân có thể có tới 5-7 số thuê bao điện thoại trong khi vẫn còn nhiều người không sở hữu số thuê bao nào.

Ngoài ra, mức độ phát triển hạ tầng, dịch vụ viễn thông, Internet và nghe – nhìn ở các vùng, miền, địa phương còn chưa đồng đều. Nhiều thông tin, số liệu phục vụ việc xây dựng chính sách, chương trình phát triển còn thiếu.

“Vì vậy, cuộc tổng điều tra với nhiệm vụ thu thập thông tin, số liệu về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet, phát thanh, truyền hình lần này nhằm thu thập những con số phản ánh thực chất nhất tình hình hưởng thụ dịch vụ viễn thông, Internet, nghe – nhìn là rất cần thiết và có ý nghĩa rất lớn”, Thứ trưởng nói.

Cuộc điều tra này sẽ diễn ra trong 01 tháng, bắt đầu từ 0h ngày 1/6/2010 đến ngày 30/6/2010.

Theo Vietnamnet