Thứ bảy,  03/12/2022

Triển khai kế hoạch điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010

LSO- Ngày 14/5/2010, tại hội trường UBND tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã họp triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện phương án điều tra nghiệp vụ điều tra thống kê về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc năm 2010, theo Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 470/QĐ- BTTTT của Bộ TT&TT về phương án điều tra hiện trạng phổ cập điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc năm 2010.Tại cuộc họp, các đại biểu đã lắng nghe, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch số 43/KH- UBND- BCĐĐTTK của UBND tỉnh về kế hoạch điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010 tại tỉnh Lạng Sơn. Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo điều tra thống kê đã kết luận: Ban chỉ đạo...

LSO- Ngày 14/5/2010, tại hội trường UBND tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã họp triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện phương án điều tra nghiệp vụ điều tra thống kê về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc năm 2010, theo Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 470/QĐ- BTTTT của Bộ TT&TT về phương án điều tra hiện trạng phổ cập điện thoại, internet và nghe- nhìn toàn quốc năm 2010.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã lắng nghe, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch số 43/KH- UBND- BCĐĐTTK của UBND tỉnh về kế hoạch điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010 tại tỉnh Lạng Sơn. Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo điều tra thống kê đã kết luận: Ban chỉ đạo cơ bản đồng tình với các ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch số 43 để điều chỉnh. Trên cơ sở kế hoạch đã điều chỉnh, các cấp, các ngành phải thực hiện điều tra cụ thể, phù hợp, thống nhất. Lên kế hoạch tập huấn cho các cấp huyện, xã, thôn rõ ràng theo biểu mẫu trong thời gian sớm nhất để công tác điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010 tại tỉnh đạt kết quả cao nhất.
Hoàng Huy