Thứ tư,  07/12/2022

HỘI THẢO "MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI VÙNG ĐÔNG BẮC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015"

LSO- Ngày 17/5/2010, tại nhà khách UBND tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam tổ chức hội thảo “Một số vấn đề cơ bản của KHXH vùng Đông Bắc giai đoạn 2010 – 2015”. Dự hội thảo có Phó chủ tịch Viện khoa học xã hội việt Nam Trần Đức Cường, đại biểu các Sở Khoa học của các tỉnh vùng Đông Bắc, đại biểu các sở, ban, ngành trong tỉnh Lạng Sơn và đông đảo các nhà KHXH vùng Đông Bắc.Đ/c: Trần Đức Cường Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam chủ trì hội thảo khoa họcTại hội thảo, lãnh đạo Viện KHXH Việt Nam đã đánh giá thực trạng nghiên cứu KHXH vùng Đông Bắc trên một số lĩnh vực như : kinh tế, nghiên cứu xã hội, văn hóa, phong tục tập quán, con người… Đánh giá những mặt mạnh về KHXH của vùng về lĩnh vực khoa học được triển khai đánh giá vai trò và đóng góp của KHXh đối với sự phát triển của vùng trong thời gian qua. Cùng đó, hội thảo còn được nghe tham luận của lãnh đạo các Sở Khoa...

LSO- Ngày 17/5/2010, tại nhà khách UBND tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam tổ chức hội thảo “Một số vấn đề cơ bản của KHXH vùng Đông Bắc giai đoạn 2010 – 2015”. Dự hội thảo có Phó chủ tịch Viện khoa học xã hội việt Nam Trần Đức Cường, đại biểu các Sở Khoa học của các tỉnh vùng Đông Bắc, đại biểu các sở, ban, ngành trong tỉnh Lạng Sơn và đông đảo các nhà KHXH vùng Đông Bắc.

Đ/c: Trần Đức Cường Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam chủ trì

hội thảo khoa học

Tại hội thảo, lãnh đạo Viện KHXH Việt Nam đã đánh giá thực trạng nghiên cứu KHXH vùng Đông Bắc trên một số lĩnh vực như : kinh tế, nghiên cứu xã hội, văn hóa, phong tục tập quán, con người… Đánh giá những mặt mạnh về KHXH của vùng về lĩnh vực khoa học được triển khai đánh giá vai trò và đóng góp của KHXh đối với sự phát triển của vùng trong thời gian qua. Cùng đó, hội thảo còn được nghe tham luận của lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ của 9 tỉnh vùng Đông Bắc về KHXH ở địa bàn các tỉnh. Hội thảo này còn định hướng những vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững vùng Đông Bắc dưới góc độ KHXH, những vấn đề về phát triển nguồn lực nghiên cứu KHXH tại chỗ của vùng và từng tỉnh trong vùng.


Đặng Thị Thu Hường